Rozsudek 6 T 183/2008

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Liberci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 6 T 183/2008

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 6 T
183/2008" s evidenčním číslem 00b82d3f-105d-4b40-a6a0-c7704a977af9 a s
běžným číslem 60329/2014 bylo doručeno dne 26.09.2014 11:18:35.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Liberci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Okresní soud v Liberci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 26.09.2014 jsem vás žádal o poskytnutí informace. Ačkoliv vám byla moje zpráva úspěšně doručena a požadované informace jste měli poskytnout nejpozději do 15 dnů, nestalo se tak. Tato lhůta pro poskytnutí informace přitom nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací)

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Košková Jaroslava, Okresní soud v Liberci

1 příloha

Dobrý den,
k Vaší níže uvedené žádosti zasíláme v příloze požadovaný rozsudek ve věci sp. zn. 6 T 183/2008 v anonymizované podobě.

S pozdravem
JUDr. Jana Švorčíková, v.r.
pověřena výkonem funkce místopředsedkyně okresního soudu

Za správnost : J. Košková

ukázat citované pasáže