Rozsudek 6 T 17/2015

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 6 T 17/2015, byť i v anonymizované podobě

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 6 T
17/2015" s evidenčním číslem 07c7a899-9a77-4b0e-bb6d-3b55e0720b11 a s
běžným číslem 64107/2015 bylo doručeno dne 29.10.2015 23:10:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 29.10.2015 o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., spočívající v poskytnutí kopie rozsudku ve věci 6T 17/2015,
byla zaevidována pod sp. zn. 40 Si 452/2015.

 

V příloze zasílám anonymizovaný rozsudek.

 

S pozdravem.

 

M. Žofková

dozorčí úřednice

Obvodního soudu pro Prahu 2