Rozsudek 6 T 103/2015

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 6 T 103/2015 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 6 T
103/2015" s evidenčním číslem 2b8a3b3f-d925-498d-bece-bad137976c70 a s
běžným číslem 1742/2016 bylo doručeno dne 07.01.2016 12:04:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 6 T
103/2015" s evidenčním číslem 2b8a3b3f-d925-498d-bece-bad137976c70 a s
běžným číslem 1742/2016, doručené dne 07.01.2016 v 12:04:30 a ověřené dne
07.01.2016 v 12:06:45, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 4/2016" a
ke zpracování dne 07.01.2016 v 12:32:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 4

4 přílohy

Vážený pane,

zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedené dokumenty a prosí o
potvrzení přijetí této zprávy.

 

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [email address]
tel: 251441513
fax: 224948064

 

David Havlík

Povinný subjekt: Hrušková Alena

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

potvrzuji přijetí

S pozdravem,

David Havlík