Rozsudek 6 nT 5002/2020

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Hradci Králové

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Instituce by měla/musí odpovědět poštou na tento dotaz.

Michal A. Valášek

Povinný subjekt: Okresní soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o zaslání anonymizovaného rozsudku ve věci 6 nT 5002/2020.

S přátelským pozdravem,

Michal A. Valášek

Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 6 nT
5002/2020" s evidenčním číslem 873b5c5c-fd94-4d15-867f-89367b6f616c a s
běžným číslem 34485/2023 bylo doručeno dne 14.07.2023 13:20:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Hradci Králové

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šepková Jana, Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Dobrý den,

 

na pokyn asistenta soudce Mgr. Jana Neumanna Vám v příloze zasílám výzvu
k Vaší žádosti ze dne 14. 7. 2023.

Zdvořile žádám o zaslání potvrzení o přijetí e-mailu, které nám slouží
jako doklad o doručení.

 

S pozdravem

 

 

Jana Šepková

Referent správy soudu

 

Okresní soud v Hradci Králové

I. Herrmanna 227

502 00 Hradec Králové

tel: 495 000 935

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[emailová adresa]

Michal A. Valášek

Vážení,

žádám o poskytnutí anonymizovaného rozsudku. Tedy rozsudku, který nebude obsahovat osobní údaje osob, jichž se případ týká. Požadovat plnou moc těchto osob tedy nedává smysl. V poskytnuté informaci nebudou žádné osobní údaje.

Kromě toho je požadavek nerealizovatelný, protože dotčené osoby vůbec neznám. Zajímá mne výrok soudu, ne koho se případ týká.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Šepková Jana, Okresní soud v Hradci Králové

Vážený pane Valášku,

 

dnes Vám bylo poštou odesláno rozhodnutí k vaší žádosti ze dne 14. 7. 2023
o zaslání anonymizovaného rozsudku ve věci 6 NT 5002/2020.

 

S pozdravem

 

 

Jana Šepková

Referent správy soudu

 

Okresní soud v Hradci Králové

I. Herrmanna 227

502 00 Hradec Králové

tel: 495 000 935

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[emailová adresa]

Michal A. Valášek

Vážená paní,

s ohledem na dnešní neúspěšný pokus o doručení písemnosti, kterou podezírám z toho, že je oním rozhodnutím, vás upozorňuji, že mám datovou schránku (ID: x9jhb3b), kterou jste povinni ze zákona použít.

S pozdravem,

Michal A. Valášek