Rozsudek 62 Af37/2017-61 ze dne 1.11.2017

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání kopie rozsudku 62 Af37/2017-61 ze dne 1.11.2017, byť v anonymizované podobě.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 62
Af37/2017-61 ze dne 1.11.2017" s evidenčním číslem
5bac0d8f-369f-4529-b596-031ca0878698 a s běžným číslem 26317/2018 bylo
doručeno dne 12.02.2018 06:11:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

MLUVCI, Krajský soud v Brně

2 přílohy

Dobrý den,

V příloze zasílám odpověď na zaslanou žádost o poskytnutí informace ke
Krajskému soudu v Brně dne 12. 2. 2018. Přílohou zasílám i požadované
anonymizované znění rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 37/2017
ze dne 1. 11. 2017.

 

S přáním hezkého dne

 

Mgr. Eva Sigmundová

Asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí

 

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16, 602 00 Brno

Kancelář č. 153F

E-mail: [1][emailová adresa];
[2][emailová adresa

Tel.: 546 514 092

Mob.: 605 969 283

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]