Vojtěch Vajc

Povinný subjekt: Okresní soud v Pardubicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

pokud by to bylo možné, rád bych Vás požádal o znění rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 19․ 6. 2006, sp. zn. 22 T 62/2005.

Mockrát děkuji

Vojtěch Vajc

Okresní soud v Pardubicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem ee09d773-cbc0-48fa-8839-debccbadd73b a s běžným číslem
8654/2019 bylo doručeno dne 08.02.2019 13:29:50.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Pardubicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kaiserová Ivana Mgr.Bc., Okresní soud v Pardubicích

3 přílohy

Zpráva pro p. Vojtěcha Vajce

41 Si 65/2019

 

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.,
v platném znění.

S pozdravem

Ivana Kaiserová

 

ČR-Okresní soud v Pardubicích

Mgr.Bc. Ivana Kaiserová

ředitelka správy soudu

 

[1][emailová adresa]

Tel:   466 535 756, 466 750 225

Fax:  466 530 345

 

Okresní soud v Pardubicích

Na Třísle 118

530 95  Pardubice

[2]www.justice.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/