Rozsudek

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Okresní soud v Pardubicích. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

Vojtěch Vajc

Povinný subjekt: Okresní soud v Pardubicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

pokud by to bylo možné, rád bych Vás požádal o znění rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 19․ 6. 2006, sp. zn. 22 T 62/2005.

Mockrát děkuji

Vojtěch Vajc

Okresní soud v Pardubicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem ee09d773-cbc0-48fa-8839-debccbadd73b a s běžným číslem
8654/2019 bylo doručeno dne 08.02.2019 13:29:50.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Pardubicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.