Rozsudek 5 To 9/2016

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o rozsudek 5/To 9/2016. Žádám o zaslání pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 5 To
9/2016" s evidenčním číslem dc086fe4-ab5e-4aea-93fb-661e827c72cd a s
běžným číslem 8190/2017 bylo doručeno dne 12.07.2017 05:17:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha