Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martina prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek 5 T 60/2016

Čekáme, až si Martina přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 5 T 60/2016, byť i v anonymizované podobě

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Martina Topolová

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 5 T
60/2016" s evidenčním číslem cf4952d7-99fc-4786-a969-e51a3c37fa1c a s
běžným číslem 26620/2016 bylo doručeno dne 27.04.2016 13:40:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

2 přílohy

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 27.4.2016 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999
Sb., týkající se kopie rozhodnutí 5T 60/2016, byla zaevidována pod sp. zn.
40Si 225/2016.

 

V příloze zasíláme anonymizované usnesení ve věci 5T 60/2016 a rozhodnutí
o částečném odmítnutí Vaší žádosti.

 

S pozdravem

 

Markéta Žofková

dozorčí úřednice

Obvodního soudu pro Prahu 2

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martina prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.