Rozsudek 5 T 40/2011

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 5 T 40/2011, byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 5 T
40/2011" s evidenčním číslem d07af84c-d15a-48d6-934e-4547d6963dc0 a s
běžným číslem 12720/2015 bylo doručeno dne 23.02.2015 09:49:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Chalupová Lenka, Mgr., Okresní soud v Chomutově

1 příloha

OKRESNÍ SOUD CHOMUTOV

ul. Partyzánská 427, 430 14 Chomutov, trestní oddělení, Česká republika

 

Tel.: 474698555                  
                                               

Fax: 474698237

 

 

Naše značka: Si 10/2015

 

 

David Havlík

 

 

                                                                                                                                                                 
V Chomutově dne 10. března 2015

 

 

 

Věc:  informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane.

 

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informace  podle zák. č. 106/1999 Sb. zasílám
v příloze kopii rozsudku ve věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod
sp. zn. 5T 40/2011 v částečně anonymizované podobě.

S pozdravem       

                                                                                        
 Mgr. Lenka Chalupová, v. r.

                                                                                                                     
   místopředsedkyně

                                                                                                              Okresního
soudu v Chomutově

                                                                                                                            
pro trestní úsek

Za správnost: Radka Dvořáčková