Rozsudek 5 T 39/2018

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Semilech

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Semilech

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání rozsudku 5 T 39/2018, a to pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Semilech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 5 T
39/2018" s evidenčním číslem ab3df394-48c0-479e-8920-27c16fb09394 a s
běžným číslem 2554/2019 bylo doručeno dne 04.02.2019 09:46:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Semilech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Semilech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 5 T
39/2018" s evidenčním číslem ab3df394-48c0-479e-8920-27c16fb09394 a s
běžným číslem 2554/2019, doručené dne 04.02.2019 v 09:46:06 a ověřené dne
04.02.2019 v 09:51:10, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 23/2019" a
ke zpracování dne 04.02.2019 v 14:23:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Semily

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Peštová Ivana, Okresní soud v Semilech 7/2/2019

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Semilech

Ad Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

potvrzuji přijetí požadované informace.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Semilech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 5 T
39/2018" s evidenčním číslem 48410c43-2113-4651-997b-38ad674d3e17 a s
běžným číslem 3333/2019 bylo doručeno dne 13.02.2019 12:49:42.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Semilech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.