Rozsudek 5 Cm 89/2003

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 5 Cm 89/2003-95 ze dne 3.12.2003 byť i anonymizovaného

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 5 Cm
89/2003" s evidenčním číslem 78911a46-0d8d-4754-86c6-8b0b48dbb67f a s
běžným číslem 141837/2016 bylo doručeno dne 17.08.2016 10:34:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Špeldová Romana, Krajský soud v Brně

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám přípis ze dne 30.8.2016 k Vaší žádosti o informace
doručené KS v Brně dne 17.8.2016, a to včetně přílohy.

 

S pozdravem

Romana Špeldová

sekretariát KS v Brně

tel.: +420 546 513 032

e-mail: [1][emailová adresa]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Špeldová Romana, Krajský soud v Brně

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám opětovně zasílám přípis ze dne 30.8.2016 k Vaší žádosti o
informace doručené KS v Brně dne 17.8.2016, a to včetně přílohy (v původní
zaslané příloze nebyla omylem zaslána strana č. 7 rozsudku č.j. 5 Cm
89/2003-95).

 

S pozdravem

Romana Špeldová

sekretariát KS v Brně

tel.: +420 546 513 032

e-mail: [1][emailová adresa]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]