Rozsudek 55Co22/2019

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městský soud v Praze měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii rozsudku 55Co22/2019 v anonymizované podobě.

Děkuji,

s přátelským pozdravem,

Martin Voigts

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek
55Co22/2019" s evidenčním číslem 4e429cb8-5995-45a0-8360-a0dd7fe6c23a a s
běžným číslem 355297/2019 bylo doručeno dne 21.11.2019 10:54:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.