rozsudek 53 T 2/2018

Lenka Holomková vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Lenka Holomková

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o poskytnutí rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 19. 3. 2019, sp. zn. 53 T 2/2018. Děkuji Vám za vyřízení mé žádosti.

S přátelským pozdravem,

Lenka Holomková

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - rozsudek 53 T
2/2018" s evidenčním číslem fab5bf39-2817-4159-9a45-473e483c2011 a s
běžným číslem 78708/2019 bylo doručeno dne 13.04.2019 15:45:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Fajmonová Alena, Krajský soud v Brně

1 příloha

Dobrý den, vážená paní Holomková, v příloze zasílám odpověď na Vámi
zaslanou žádost o informace ke Krajskému soudu v Brně.

 

S pozdravem

 

 

Alena Fajmonová

referentka správy soudu a spisovny

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16

( 546 513 361

e-mail: [1][emailová adresa]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]