rozsudek 53 T 2/2018

Filip vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o poskytnutí rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 19. 3. 2019, sp. zn. 53 T 2/2018. Děkuji Vám za vyřízení mé žádosti.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - rozsudek 53 T
2/2018" s evidenčním číslem ca231ee1-b2f1-484e-9c2e-05b5d8249fa1 a s
běžným číslem 58886/2019 bylo doručeno dne 21.03.2019 10:16:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

MLUVCI, Krajský soud v Brně

1 příloha

 

S pozdravem

 

Mgr. Eva Angyalossy

Asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí

 

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16, 602 00 Brno

Kancelář č. 153F

E-mail: [1][emailová adresa];
[2][emailová adresa

Tel.: 546 514 092

Mob.: 605 969 283

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]