Rozsudek 53 T 1/2016

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 53 T 1/2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 53 T
1/2016" s evidenčním číslem 0661600a-b360-4cd2-a393-0e3d631eab6d a s
běžným číslem 23987/2018 bylo doručeno dne 07.02.2018 11:19:53.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sigmundová Eva Mgr., Krajský soud v Brně

3 přílohy

Dobrý den,

V příloze zasílám anonymizovanou odpověď na žádost o poskytnutí informací
ze dne 7. 2. 2018, dále rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti a
požadované anonymizované rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Jelikož
žádosti nebylo plně vyhověno, veškeré listiny soud zasílá přímo žadateli
na uvedenou adresu pobytu do vlastních rukou.

 

S přáním hezkého dne

 

Mgr. Eva Sigmundová

Asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí

 

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16, 602 00 Brno

Kancelář č. 153F

E-mail: [1][emailová adresa];
[2][emailová adresa

Tel.: 546 514 092

Mob.: 605 969 283

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]