Rozsudek 52 T 8/2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku/rozsudků 52 T 8/2014 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 52 T
8/2014" s evidenčním číslem 5c20cfbc-aadf-468f-b646-16214cf632f2 a s
běžným číslem 183069/2016 bylo doručeno dne 23.12.2016 16:39:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Schőffelová Iveta Mgr. Bc.,

3 přílohy

 

 

Mgr. Iveta Schöffelová

Krajský soud v Ústí nad Labem

pobočka v Liberci

U Soudu 540/3

460 72 Liberec

tel. 485238352