Rozsudek 51 T 54 / 2012

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 51 T 54 / 2012

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 51 T 54 /
2012" s evidenčním číslem 525f8696-05f3-4a1f-8d8c-d432bdb9d755 a s běžným
číslem 76050/2014 bylo doručeno dne 18.10.2014 16:05:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kohoutová Jitka, Obvodní soud pro Prahu 10

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze Vám zasílám anonymizované rozhodnutí soudu zdejšího

sp. zn. 51 T 54/2012 ( dnem 30.4.2013 pravomocný rozsudek),

dle Vaší žádosti ze dne 18.10.2014.

 

Žádám o potvrzení doručení tohoto e-mailu, do 3 dnů od doručení.

na adresu: [1]Instituce [Obvodní soud Praha 10 vyžaduje e-mail]

 

Děkuji Vám a jsem s pozdravem

 

 

 

 

Jitka Kohoutová

sekretariát předsedy

Obvodního soudu pro Prahu 10

e-mail: [2][email address]

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Obvodní soud Praha 10 vyžaduje e-mail]
2. mailto:[email address]