Rozsudek 51 T 17/2013

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Ústí nad Labem

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 51 T 17/2013 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 51 T
17/2013" s evidenčním číslem 78a362be-8ac8-4b14-aab3-856f8643bdc4 a s
běžným číslem 92107/2016 bylo doručeno dne 23.06.2016 19:37:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Richterová Leona, Krajský soud v Ústí nad Labem

Dobrý den,

 

K Vaší žádosti o poskytnutí kopie rozsudku ve věci Krajského soudu v Ústí
n.L. sp. zn. 51T 17/2013 sděluji, že písemný rozsudek dosud není
vypracován.

 

Děkuji za pochopení

 

Leona Richterová

trestní odd. Krajského soudu v Ústí nad Labem

tel. 477 047 105

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

2 přílohy