Rozsudek 51 T 11/2008

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Ústí nad Labem

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Krajský soud v Ústí nad Labem měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 51 T 11/2008 ze dne 23.02.2012 a 13.10.2016 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 51 T
11/2008" s evidenčním číslem e49986a3-bfdf-4ca1-9d2a-b0e0fe2f0ea4 a s
běžným číslem 28038/2017 bylo doručeno dne 22.02.2017 16:43:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sekretariat predsedy krajskeho soudu, Krajský soud v Ústí nad Labem

2 přílohy

Si 88/2017

 

Vážení,

 

tímto Vám zasíláme oznámení dle ust. § 17 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – požadavek na úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé
vyhledávání informací.

 

S pozdravem

 

Martina Pánková, DiS.

asistentka předsedy soudu

 

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274
400 92  Ústí nad Labem 50

tel.:    +420 477 047 256

mob.: +420 778 762 994

e-mail: [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Můžete to poslat ještě jednou, prosím. Soubory totiž nelze otevřít.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Můžete to poslat ještě jednou, prosím Soubory totiž nelze otevřít.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 51 T
11/2008" s evidenčním číslem 40861990-f968-474f-b94f-7f3d2152592b a s
běžným číslem 31750/2017 bylo doručeno dne 01.03.2017 16:56:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.