Rozsudek 51 Cm 97/2001

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám výrok rozsudku 51 Cm 97/2001 ze dne 08.01.2015 byť i anonymizovaný

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 51 Cm
97/2001" s evidenčním číslem 0fb70ece-c5bd-42cc-a0e4-87ba85b9d1e6 a s
běžným číslem 102014/2015 bylo doručeno dne 05.05.2015 09:55:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

David Havlík

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

reaguji na vaše oznámení Si 589/2015 ze dne 14.5.2015. Nežádal jsem zaslání kopie rozsudku sp.zn. 51Cm 97/2001. Žádal jsem výrok rozsudku 51 Cm 97/2001 ze dne 08.01.2015 byť i anonymizovaný. Jelikož jsem tuto informaci neobdržel, žádám opětovně o její poskytnutí nebo vydání rozhodnutí o odmítnutí mé žádosti o poskytnutí informace. Jinak totiž nemohu žádost považovat za vyřízenou v souladu se zákonem.

S přátelským pozdravem,

David Havlík