Rozsudek 50 T 4/2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 50 T 4 / 2014 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 50 T
4/2014" s evidenčním číslem 98239a66-8547-44f8-a05a-306ee3925538 a s
běžným číslem 38413/2015 bylo doručeno dne 26.03.2015 16:36:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad
Labem 50,

tel. 477 047 111, mail: Instituce [KS Ústí nad Labem vyžaduje e-mail], ID DS: phgaba8

 

 

Vaše        
značka:
Ze dne: 26.03.2015 ┌   ┐
    [FOI #4003 e-mail] ??
Naše Si 66/2015
značka:
Vyřizuje: Mgr. Marcela Trejbalová
Telefon: 477 047 143
E-mail: [email address]
   
Ústí 30.03.2015   
 nad Labem: ┘
   
   
  

 

 

 

 

Vážení,

 

ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 26.03.2015 (žádost o
zaslání rozsudku ve věci 50 T 4/2014 v anonymizované podobě) sděluji, že
požadované rozhodnutí ještě nebylo písemně vyhotoveno. Rozsudek Vám
zašleme po jeho vyhotovení.

 

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

 

Mgr. Marcela Trejbalová v. r.
asistentka předsedy soudu

Za správnost vyhotovení:

Marcela Pröllerová

 

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

2 přílohy

 

 

From: Sprava krajskeho soudu UL
Sent: Tuesday, June 02, 2015 7:45 AM
To: '[FOI #4003 e-mail] ??'
Subject: