Rozsudek 50 T 11/2015

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám výrok a vině a trestu ze dne 24.01.2017 ve věci 50 T 11/2015 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 50 T
11/2015" s evidenčním číslem 47de80e0-01a3-4f99-9126-b72c9805a2fe a s
běžným číslem 16483/2017 bylo doručeno dne 01.02.2017 12:22:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

3 přílohy

 

 

Kamila Pastorková

kancelář správy

 

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274

400 92  Ústí nad Labem

 

Tel.: 475247272

E-mail: [emailová adresa]