Rozsudek 4 To 375/2013

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 4 To 375/2013, byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 4 To
375/2013" s evidenčním číslem f5ced364-a372-4f4a-9a59-678cde1ff3c6 a s
běžným číslem 18917/2015 bylo doručeno dne 13.02.2015 14:54:40.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad
Labem 50,

tel. 477 047 111, mail: Instituce [KS Ústí nad Labem vyžaduje e-mail], ID DS: phgaba8

 

Vaše        
značka:
Ze dne: 13.2.2015 ┌   ┐
    [FOI #3852 e-mail] ??
Naše Si 54/2015
značka:
Vyřizuje: Mgr. Marcela Trejbalová
Telefon: 477 047 143
E-mail: [email address]
   
Ústí 17.02.2015   
 nad Labem: ┘
   
   
  

Vážení,

 

ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 13.2.2015 – žádost o
zaslání kopie rozhodnutí 4 To 375/2013 v anonymizované podobě – sděluji,
že požadované rozhodnutí ještě nebylo písemně vyhotoveno a bude Vám
zasláno po vyhotovení.

 

 

S přátelským pozdravem

 

 

Mgr. Marcela Trejbalová v. r.
asistentka předsedy soudu

Za správnost vyhotovení:

Marcela Pröllerová

 

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

2 přílohy