Rozsudek 4 T 9/2008

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 4 T 9/2008, byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 4 T 9/2008"
s evidenčním číslem 6e2afc17-aede-4122-b4b7-619114972419 a s běžným číslem
121685/2016 bylo doručeno dne 20.10.2016 16:36:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kulhánek Jan Mgr., Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Dobré dopoledne,

 

k Vaší žádosti doručené soudu dne 20. 10. 2016 zasílám požadovaný rozsudek
ve věci sp. zn. 4T 9/2008 v anonymizované podobě, a to jako přílohu této
zprávy.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jan Kulhánek

Krajský soud v Hradci Králové