Rozsudek 4 T 7/2016

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 4 T 7/2016 byť i anonymizovaného

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 4 T 7/2016"
s evidenčním číslem 99779cf2-6911-4343-88cc-887eb4f7ea43 a s běžným číslem
16620/2018 bylo doručeno dne 07.02.2018 11:09:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kulhánek Jan Mgr., Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Dobré dopoledne,

 

k Vaší žádosti doručené soudu dne 7. 2. 2018 zasílám požadovaný rozsudek
Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 12. 2016, č. j. 4T
7/2016-1260, v anonymizované podobě, a to jako přílohu této zprávy.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jan Kulhánek

Krajský soud v Hradci Králové