Rozsudek 4 T 7/2013

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku/ů 4 T 7/2013 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 4 T 7/2013"
s evidenčním číslem e2ab857f-ce63-4d76-9205-d8f1cefa1ee2 a s běžným číslem
105851/2016 bylo doručeno dne 11.09.2016 23:47:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Podeszwová Kateřina Mgr., Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Dobrý den,

 

v reakci na Vaši žádost ze dne 11. 9. 2016 v příloze zasílám s ohledem na
ochranu osobních údajů anonymizovaný rozsudek zdejšího soudu č. j. 4 T
7/2013-678.

S pozdravem

 

Kateřina Podeszwová

asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí

Krajský soud v Hradci Králové

Československé armády 218

502 08 Hradec Králové

tel.: 498 016 222

mobil: 737 247 170