David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 4 T 46/2012 ze dne 12.11.2015 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 4 T
46/2012" s evidenčním číslem 4fd7841f-c8f6-4a6d-b742-d44a307e03d3 a s
běžným číslem 20558/2016 bylo doručeno dne 09.03.2016 10:29:46.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Havlíčková Zita, Krajský soud v Praze

1 příloha

Vážený pane,

 

v příloze zasílám  odpověď KS Praha k Vaší žádosti

o poskytnutí informací.

 

S pozdravem

 

 

 

Zita Havlíčková
vedoucí sekretariátu předsedkyně KS v Praze

 

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

3 přílohy

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 9.3.2016. Prosím o potvrzení převzetí této odpovědi.

Děkuji a jsem s pozdravem

Iva Semanská
asistentka předsedkyně Krajského soudu v Praze
tel.: 257 005 412
nám. Kinských 5
150 75 Praha 5
[emailová adresa]