Rozsudek 4 T 153/2016

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Nymburce

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání rozsudku 4 T 153/2016, pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Nymburce

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 4 T
153/2016" s evidenčním číslem feb3563c-df69-4b57-8418-9c87dd200222 a s
běžným číslem 15447/2017 bylo doručeno dne 11.05.2017 09:16:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Nymburce

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Nymburce

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 4 T
153/2016" s evidenčním číslem feb3563c-df69-4b57-8418-9c87dd200222 a s
běžným číslem 15447/2017, doručené dne 11.05.2017 v 09:16:10 a ověřené dne
11.05.2017 v 09:22:12, bylo přiřazeno ke spisové značce "25 SI 21/2017" a
ke zpracování dne 11.05.2017 v 09:32:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Nymburk

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vaňková Jitka, Okresní soud v Nymburce

2 přílohy

Okresní soud v Nymburce

Poštovní přihrádka 62, Soudní 996

288 62  Nymburk

tel. 325 519 300 , ID datové schránky: arjabxp

fax 325 514 985;  fax–trestní odd. 325 512 879

Instituce [OS Nymburk vyžaduje e-mail]

 

                                              
                                          sp.zn.25 Si
21/2017                                                                                    
                  

 

 

Věc:    Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Vážená paní,

 

                k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11.05.2017,
týkající se poskytnutí rozsudku 4 T 153/2016,

 

                požadovaný rozsudek v anonymizované podobě v souladu
s ustanovením § 11, 12 zák. č. 106/1999 Sb. a § 5 Instrukce Ministerstva
spravedlnosti ČR ze dne 24.7.2009, č.j. 13/2008-SOSV-SP, zasílám
v příloze.

 

 

Příloha

V Nymburce dne 17.05.2017
 

 

S pozdravem

 

Jitka Vaňková

správkyně aplikací IS a dozorčí úřednice

Okresního soudu v Nymburce

 

[1][emailová adresa]

tel.: 325 519 333

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]