Rozsudek

Dotaz byl úspěšný.

Ladislav Vrána

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám kopii rozsudku/ů 28 T 12 / 2011 byť i v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

Ladislav Vrána

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem a8484728-3274-4a44-8a3b-7965d01ce58a a s běžným číslem
167764/2017 bylo doručeno dne 06.09.2017 21:35:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

1 příloha

 

Dobrý den,

 

v příloze zasílám výzvu Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.09.2017, sp.
zn. Si 825/2017 na doplnění informací.

 

S pozdravem

 

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555

 

Ladislav Vrána

Povinný subjekt: Slaninová Lenka

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
požaduji rozsudek ze dne 03.08.2015, č.j. 28T 12/2011-8458, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28.01.2016, č.j. 2To 86/2015-8520. a rozsudek ze dne 04.09.2017.

S pozdravem,

Ladislav Vrána

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

1 příloha

 

Dobrý den,

 

v příloze zasílám sdělení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.09.2017, sp.
zn. Si 825/2017.

 

S pozdravem

 

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555

 

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

4 přílohy

 

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 06.09.2017 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 825/2017.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555