Rozsudek 47 T 4/2014

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání anonymizovaného rozsudku 47 T 4/2014, pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 47 T
4/2014" s evidenčním číslem c66f9e68-21c3-4732-98b7-6ea45306429a a s
běžným číslem 184396/2017 bylo doručeno dne 14.07.2017 21:23:32.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z MAILU BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --
Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze [1]25/7/2017

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16  Praha 2

Adresát:

(smazáno)
  

Adresa doručení:

[1][FOI #6841 e-mail] ??

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá

k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

References

Visible links
1. mailto:[[2]emailová adresa]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/roz...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Informace pro všechny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

potvrzuji doručení. Svou žádost o informaci, vzhledem k tomu, že by bylo možné ji poskytnout pouze v případě úhrady nákladů za anonymizaci, beru zpět.

S pozdravem,

Martina Brzobohatá

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.