Rozsudek 46 T 7/2013

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 46 T 7/2013 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 46 T
7/2013" s evidenčním číslem bf919a77-1d95-49e6-aed7-c11f23f1eb4c a s
běžným číslem 106609/2016 bylo doručeno dne 19.06.2016 10:24:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Špeldová Romana, Krajský soud v Brně

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám oznámení ze dne 30.6.2016 k Vaší žádosti o informace
doručené KS v Brně dne 19.6.2016.

 

S pozdravem

Romana Špeldová

sekretariát KS v Brně

tel.: +420 546 513 032

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Špeldová Romana, Krajský soud v Brně

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám přípis ze dne 12.7.2016 k Vaší žádosti o informace
doručené KS v Brně dne 19.6.2016, a to  včetně přílohy.

 

S pozdravem

Romana Špeldová

sekretariát KS v Brně

tel.: +420 546 513 032

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]