Rozsudek 43 T 2/2016

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Vážený'á Krajský soud v Brně,

Žádám kopii rozsudku 43 T 2/2016 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 43 T
2/2016" s evidenčním číslem 307dcce6-6800-42fe-b933-db9971d3f033 a s
běžným číslem 93192/2017 bylo doručeno dne 27.05.2017 11:10:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

3 přílohy

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám přípis ze dne 9.6.2017 k Vaší žádosti o informace doručené KS v Brně dne 27.5.2017, a to včetně přílohy a rozhodnutí o částečném odmítnutí.

S pozdravem
Hana Pospíchalová

Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími soubor nebo odkaz:

Si 554_2017_cast_odmitnuti
Si 554_2017_odpoved
43T_2_2016_anonym

Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v přílohách z důvodu zabezpečení. Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého e-mailového programu a ověřte způsob zpracování příloh.