Rozsudek 42 T 15/2013

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání rozsudku v trestní věci 42 T 15/2013, a to pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 42 T
15/2013" s evidenčním číslem 8a57ad84-855f-4e1b-9122-7d4bdc1fc7cc a s
běžným číslem 259458/2018 bylo doručeno dne 17.09.2018 11:28:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16  Praha 2

 

Adresát:

Martina Brzobohatá

 

Adresa doručení:

[1][FOI #7498 e-mail] ??

 

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá

k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

3 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16  Praha 2

 

Adresát:

Martina Brzobohatá

 

 

Adresa doručení:

[1][FOI #7498 e-mail] ??

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá

k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

 

 

 

 

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]