Rozsudek 42 T 1/2013

Dotaz byl částečně úspěšný.

Vážený'á Městský soud v Praze,

Žádám kopii rozsudku 42 T 1/2013 byť i anonymizovaného

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 42 T
1/2013" s evidenčním číslem 24970b0a-251f-45ac-990a-9d49d489df58 a s
běžným číslem 309888/2017 bylo doručeno dne 30.11.2017 08:55:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Magličová Kamila, Městský soud v Praze

2 přílohy

 

Odesílatel :         Městský soud v Praze

                              Spálená 2

                              112 16  Praha 2

 

Adresát :              xxx

 

Adresa doručení:    [1][FOI #7067 e-mail] ??

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
 Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Billianová Vlastimila

referentka správy soudu

č. dv. 123/I. p.

----------------------------

Městský soud v Praze

Spálená 2, Praha 2

Tel.: 221 932 243

e-mail: [2][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7067 e-mail] ??
2. mailto:[emailová adresa]