Rozsudek 41 T 85 / 2014.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání kopie rozsudku 41 T 85 / 2014, byť i v anonymizované podobě.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 41 T 85 /
2014." s evidenčním číslem 7db147b1-5886-4110-875e-4f389347cb7b a s běžným
číslem 27256/2016 bylo doručeno dne 13.06.2016 20:04:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Koppanová Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vážený pane,

 

v příloze Vám zasílám Vámi požadované rozhodnutí Okresního soudu v České
Lípě ve věci 41 T 85/2014 v anonymizované formě.

 

Mgr. Milan V e n c l

Předseda okresního soudu