Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tomáš Hluštík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek 40C332/2016

Čekáme, až si Tomáš Hluštík přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Tomáš Hluštík

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii rozsudku 40C332/2016 v anonymizované podobě.

Děkuji,
s přátelským pozdravem,

Tomáš Hluštík

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek
40C332/2016" s evidenčním číslem bc2d51f9-4ef2-4cc8-9baf-afde3f2cdaca a s
běžným číslem 6697/2022 bylo doručeno dne 27.01.2022 23:28:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek
40C332/2016" s evidenčním číslem bc2d51f9-4ef2-4cc8-9baf-afde3f2cdaca a s
běžným číslem 6697/2022, doručené dne 27.01.2022 v 23:28:30 a ověřené dne
27.01.2022 v 23:31:50, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 C 332/2016" a
ke zpracování dne 28.01.2022 v 08:04:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Trojáčková Pavla, Obvodní soud pro Prahu 9

3 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasílám zpracované informace.

 

S pozdravem

 

Pavla Trojáčková

sekretariát předsedkyně soudu

 

Obvodní soud pro Prahu 9

28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tomáš Hluštík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.