Rozsudek 40 T 6/2017

Dotaz byl úspěšný.

Radka Vránová

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci 40 T 6/2017. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

S přátelským pozdravem,

Vránová

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 40 T
6/2017" s evidenčním číslem 6fb6945d-1009-4d5b-bb46-e7c51a7436ef a s
běžným číslem 240879/2021 bylo doručeno dne 08.11.2021 14:20:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

2 přílohy

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.

Pospíchalová, správa soudu