Rozsudek 40 T 4/2015

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám výrok rozsudku 40 T 4/2015, nejlépe v podobě rozsudku, byť i anonymizovaného

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 40 T
4/2015" s evidenčním číslem 617ccb86-c019-45e0-9f64-18789bb97988 a s
běžným číslem 242153/2017 bylo doručeno dne 28.12.2017 13:37:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sigmundová Eva Mgr., Krajský soud v Brně

1 příloha

Vážení,

V příloze zasílám anonymizované rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve věci
žádosti o zaslání rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve věci sp. zn. 40 T
4/2015. Žadateli bylo rozhodnutí zasláno taktéž poštou do vlastních rukou
v neanonymizované podobě. V rámci rozhodnutí o odmítnutí byl žadateli
sdělen pouze vyhlášený výrok ve věci, jelikož rozsudek ještě nebyl
vyhotoven a nebyl zaslán účastníkům řízení.

 

S přáním hezkého dne

 

Mgr. Eva Sigmundová

Asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí

 

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16, 602 00 Brno

Kancelář č. 153F

E-mail: [1][emailová adresa];
[2][emailová adresa

Tel.: 546 514 092

Mob.: 605 969 283

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]