Rozsudek 3T 151/2010-136

RADKA BISKUPOVA vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Šumperku

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

RADKA BISKUPOVA

Povinný subjekt: Okresní soud v Šumperku

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosim vas o zaslani anonimizovaneho rozsudku 3T 151/2010-136.

S přátelským pozdravem,

RADKA BISKUPOVA

Okresní soud v Šumperku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 3T
151/2010-136" s evidenčním číslem da80664d-21d8-4205-b39d-f467bff10f05 a s
běžným číslem 3021/2023 bylo doručeno dne 19.01.2023 13:58:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Šumperku

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Šumperku

3 přílohy

Česká republika - Okresní soud Šumperk
Komu: [FOI #9459 e-mail] ??
Zpracoval/a: Zuzana Kolářová

Spisová značka odesílatele: 27 Si 31/2013

Věc: 27 Si 31/2013 - sdělení čl. 3 + 1x příloha

Vážená paní,
v příloze Vám ve věci sp. zn. 27 Si 31/2023 zasíláme sdělení čl. 3 + 1x přílohu.

Současně Vás žádáme, abyste nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy přijetí této zprávy
soudu potvrdila, aby mohla být zásilka považována za doručenou (§ 19 odstavec 9 správního řádu).

Okresní soud v Šumperku
M. R. Štefánika 12
787 73 Šumperk
tel. 583 313 953

Přílohy: D2KE8DD.tmp.PDF, 3 T 151-2010_rozsudek_136.pdf

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 3417/2023
Evidenční číslo podání: 97883b90-3971-4a25-be4a-b1d279fc7aab
Bylo podáno e-mailem dne 23.01.2023 10:02:30
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: 27 Si 31/2013 - sdělení čl. 3 + 1x příloha
Počet podaných příloh: 2