Rozsudek 3 T 91 / 2011

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 3 T 91 / 2011

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 3 T 91 /
2011" s evidenčním číslem 10fc5b3f-0999-43f6-98a9-71d7836ae66d a s běžným
číslem 64074/2014 bylo doručeno dne 12.11.2014 10:39:46.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 12.11.2014 jsem vás žádal o poskytnutí informace. Ačkoliv vám byla moje zpráva úspěšně doručena a požadované informace jste měli poskytnout do 15 dnů, nestalo se tak. Tato lhůta pro poskytnutí informace přitom nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací)

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1

2 přílohy

Dobrý den,

 

V  příloze Vám zasíláme požadované informace.

 

Přeji hezký den.

 

Jana Dormiševová

Správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 14

 

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1

2 přílohy

Dobrý den,

 

V příloze Vám zasíláme požadované informace.

 

Přeji hezký den

 

Jana Dormiševová

Správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 14

 

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1

3 přílohy

Vážený pane,

 

V příloze Vám  zasíláme odpověď k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle
z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn. 69Si
367/2014.

 

Žádáme Vás  o potvrzení  přijetí této odpovědi ve lhůtě 1 dne.

 

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Jana Dormiševová

Správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 14

 

 

Povinný subjekt: Dormiševová Jana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

přílohu 4_4_961 2014 OD DOH 30 Priloha 2 961 2014 OD DOH 30 Priloha 1 dost o dohled OS 1 nelze otevřít, protože je poškozená Prosím o její opětovné zaslání

S pozdravem,

David Havlík

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1

3 přílohy

 

Vážený pane,

 

V příloze Vám opětovně  zasíláme odpověď k Vaší žádosti o poskytnutí
informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp.
zn. 69Si 367/2014.

 

Žádáme Vás  o potvrzení  přijetí této odpovědi ve lhůtě 1 dne.

 

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Jana Dormiševová

Správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 14