Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tomáš Kasalický prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek - 3 T 21/2017

Čekáme, až si Tomáš Kasalický přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Tomáš Kasalický

Vážená paní, vážený pane,

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám Obvodní soud pro Prahu 3 o elektronické zaslání rozhodnutí ve věci 3 T 21/2017 (trestněprávní spor vůči společnosti WBM Europe LTD), které bylo dle infoSoud vydáno 21. března 2018.

Mnohokrát děkuji, s přátelským pozdravem,

Tomáš Kasalický

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek - 3 T
21/2017" s evidenčním číslem cda753f4-c5a4-4280-a4c9-0a3fbbdbb715 a s
běžným číslem 17403/2018 bylo doručeno dne 27.03.2018 12:11:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Klinderová Michaela Bc., Obvodní soud pro Prahu 3 [1]6/4/2018

1 příloha

Vážený pane Kasalický,

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která
byla zdejšímu soudu doručena dne 27.3. 2018 a byla zapsána pod sp. zn. 53
Si 79/2018.

 

Přílohy:

                 přípis ze dne 28. 3 . 2018

 

Shora uvedené písemnosti jsou Vám doručovány na Vaši žádost na
elektronickou adresu (§ 19 odst. 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád).
Žádáme proto o potvrzení převzetí shora uvedených písemností, a to zprávou
podepsanou Vaším uznávaným elektronickým podpisem nejpozději do
následujícího pracovního dne po obdržení této zprávy (§ 19 odst. 9 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád). V potvrzující zprávě prosím vždy uvádějte
spisovou značku uvedenou v předmětu této zprávy (53Si.). Potvrzující
zprávu můžete zaslat  jako odpověď na tento e-mail nebo na e-mailovou
adresu soudu [1]Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail].
Nebude-li převzetí
písemnosti (písemností) potvrzeno shora uvedeným způsobem, budou
písemnosti doručovány znovu a to způsobem, jako by o doručení na
elektronickou adresu požádáno nebylo (§ 19 odst. 9 z.č. 500/2004 Sb.,
správní řád), tedy prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky,
v případě, že nebude možné písemnosti doručit ani tímto způsobem, tak
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 19 odst.1, odst. 2 z.č.
500/2004 Sb., správní řád).

 

 

Bc. Michaela Klinderová

personální oddělení

referent správy soudu

Obvodní soud pro Prahu 3

tel. 221 477 828

 

 

References

Visible links
1. mailto:[2]Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ro...
2. mailto:instituce

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tomáš Kasalický prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.