Rozsudek 3 T 180/2011

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Teplicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 3 T 180/2011 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Teplicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 3 T
180/2011" s evidenčním číslem c765cef9-b7a8-44d3-bcc6-9af2c6335bd2 a s
běžným číslem 7258/2017 bylo doručeno dne 01.02.2017 11:51:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Teplicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Martina Surová, Okresní soud v Teplicích

4 přílohy

Okresní soud v Teplicích, U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice 2

tel. 417 599 111, mail: [1]Instituce [OS Teplice vyžaduje e-mail], ID DS: 225abnd

 

 

Naše značka:     Si 47/2017

 

Vážený pane Havlíku,

 

v příloze zasílám vyjádření k žádosti o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

Martina Surová

sekretariát předsedy soudu

 

tel. 417 599 999

fax. 417 539 101

[2][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OS Teplice vyžaduje e-mail]
2. mailto:[emailová adresa]