Rozsudek 3 T 154/2018

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Mladé Boleslavi

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání rozsudku 3 T 154/2018, v anonymizované a elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 3 T
154/2018" s evidenčním číslem e7f9ed34-3736-4d7d-ad5a-1ac2e846a6d9 a s
běžným číslem 36822/2023 bylo doručeno dne 23.09.2023 11:06:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 3 T
154/2018" s evidenčním číslem e7f9ed34-3736-4d7d-ad5a-1ac2e846a6d9 a s
běžným číslem 36822/2023, doručené dne 23.09.2023 v 11:06:52 a ověřené dne
23.09.2023 v 11:19:15, bylo přiřazeno ke spisové značce "100 SI 161/2023"
a ke zpracování dne 02.10.2023 v 14:33:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Černohorská Petra, Okresní soud v Mladé Boleslavi

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost dle z.č. 106/1999  Sb. a žádám o
potvrzení jejího přijetí.

 

S pozdravem

 

 

Petra Černohorská

Okresní soud v Mladé Boleslavi

tel. 326 377 535, fax 257 005 058

email: [1][emailová adresa]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]