Rozsudek 39 T 5/2008

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 39 T 5/2008 ze dne 30.11.2015 byť i v anonymizované podobě.Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99Sb., netrvám na jejím poskytnutí v úplném, ale omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 39 T
5/2008" s evidenčním číslem e76a9b1f-d031-42a4-b083-24cb7e9adab2 a s
běžným číslem 88042/2016 bylo doručeno dne 18.05.2016 14:55:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Špeldová Romana, Krajský soud v Brně

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám přípis ze dne 27.5.2016 vztahující se k sp. zn. Si
728/2016 včetně přílohy.

 

S pozdravem

Romana Špeldová

sekretariát KS v Brně

tel.: +420 546 513 032

e-mail: [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]