Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Procházka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek 39 T 3/2016

Jakub Procházka vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Jakub Procházka přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jakub Procházka

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o elektronické zaslání anonymizovaného rozsudku k 39 T 3/2016 data 16.6.2021

S přátelským pozdravem,

Jakub Procházka

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 39 T
3/2016" s evidenčním číslem bfe1dd39-e5c5-46f5-b73b-85a1925b2d63 a s
běžným číslem 136627/2023 bylo doručeno dne 20.07.2023 13:50:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Fajmonová Alena, Krajský soud v Brně

2 přílohy

 

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vámi zaslanou žádost o informace
ke Krajskému soudu v Brně.

 

S pozdravem

 

 

 

Alena Fajmonová

referentka správy soudu a spisovny

 

mail: [1][emailová adresa]

tel: +420 546 513 361 | fax: +420 546 513 362 | IDDS: 5wwaa9j
Krajský soud v Brně | Rooseveltova 16 | 601 95 Brno | [2]www.justice.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Procházka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.