Rozsudek 37 T 3/2008

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 37 T 3/2008 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 37 T
3/2008" s evidenčním číslem 13cb50a0-9094-44d2-838e-349ed5e3aa99 a s
běžným číslem 47013/2015 bylo doručeno dne 04.06.2015 13:02:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

1 příloha

Krajský soud v Plzni

  Veleslavínova 40

    306 17  Plzeň

 

 

sp. zn.:  Si 240/2015     

 

V Plzni dne  8.6.2015

 

 

 

 

 

Sdělení

o odložení žádosti ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999Sb.

 

            Ve smyslu citovaného zákonného ustanovení odkládám žádost o
poskytnutí kopie rozsudku ve věci 37T 3/2008 byť i v anonymizované podobě.

 

Odůvodnění:

 

            Požadované informace se nevztahují k působnosti Krajského
soudu v Plzni, neboť takové rozhodnutí nikdy nevydal.

 

 

  JUDr. Milan Štejr
  místopředseda

Krajského soudu v Plzni

 

 

Za správnost vyhotovení

Bc. Pavla Tremlová