Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku ve věci 35 T 7 / 2008

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 35 T 7 /
2008" s evidenčním číslem b799644a-3f0c-4f87-bf81-436463665b6e a s běžným
číslem 82741/2014 bylo doručeno dne 30.10.2014 13:25:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šafářová Eva, Krajský soud v Plzni

2 přílohy

Krajský soud v Plzni

  Veleslavínova 40

    306 17  Plzeň

 

 

sp. zn.:  Si 448/2014     

 

 

V Plzni dne  04.11.2014

 

 

Vážený pane,

 

 

               v příloze zasílám požadovaný rozsudek Krajského soudu
v Plzni sp. zn. 35 T 7/2008.

 

 

 

 

 

  Mgr. Miloslav Sedláček, v. r.
  předseda Krajského soudu v Plzni

 

 

 

 

Za správnost:

Eva Šafářová

sekretariát

ČR - Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

306 17 Plzeň

 

tel:        + 420 377 868 254

fax:        + 420 377 868 000

e-mail:     [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]