Rozsudek 35 T 5/2008

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 35 T 5/2008 ze dne 18.04.2011

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 35 T
5/2008" s evidenčním číslem 01af821a-aad1-4164-9333-201cc3ec534a a s
běžným číslem 168540/2014 bylo doručeno dne 07.11.2014 13:04:35.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vážený pane,

 

v návaznosti na Vaši žádost ze dne 07.11.2014 o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme anonymizovaný rozsudek
Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.04.2011, č.j. 35T 5/2008-13256.

 

S pozdravem

 

 

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555