Rozsudek 34 T 9/2010

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 34 T 9/2010 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 34 T
9/2010" s evidenčním číslem 9a76a7e8-b727-4564-86d5-f92e6fb74009 a s
běžným číslem 84630/2016 bylo doručeno dne 14.09.2016 16:28:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

5 příloh

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

306 17 Plzeň

[1]e-mail: [FOI #5827 e-mail] ??

 

Naše č. j.: Si 170/2016-3

 

Vyřizuje: Mgr. Teodora Svejkovská

e-mail:   [2]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]

tel.:         377 868 888

fax:        377 868 000

ID DS:   yaraba4

 

 

V Plzni dne 16. 9. 2016

 

Věc: Poskytnutí informace           

 

 

Vážení,

 

Krajský soud v Plzni obdržel dne 14. 9. 2016 Vaši žádost podle zákona č.
106/2009 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací v rozsahu: ,,kopie
rozsudku 34 T 9/2010 byť i v anonymizované podobě“.

 

V příloze Vám zasílám kopii zanonymizovaného rozsudku Krajského soudu
v Plzni sp. zn. 34T 9/2010 ve spojení s kopií zanonymizovaného rozsudku
Vrchního soudu v Praze sp.zn. 9To 49/2011.

 

 

 

  Mgr. Teodora Svejkovská, v. r.

Pověřená vyřízením žádosti o poskytnutí informace

 

Za správnost vyhotovení:

Bc. Pavla Tremlová

 

 

 

Příloha: viz text

 

 

References

Visible links
2. mailto:Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]