Rozsudek 34 T 16/2016

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii rozsudku 34 T 16/2016 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 34 T
16/2016" s evidenčním číslem b046632a-46cc-45d1-87b7-e33e30f58baa a s
běžným číslem 88007/2017 bylo doručeno dne 20.09.2017 22:07:42.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

5 příloh

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

[1]David H. XXXXXX XXXXXX email:
[FOI #6945 e-mail] ??306 17 Plzeň

 

Vaše značka:

Naše č. j.:  Si 133/2017-3

 

Vyřizuje: Mgr. Anita Svobodová

tel.:      377 868 888

fax:      377 868 000

ID DS: yaraba4

e-mail: [2]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]

 

 

V Plzni dne 3. 10. 2017

Poskytnutí informace

 

Vážený pane,

Krajský soud v Plzni jako povinný subjekt obdržel dne 20. 9. 2017 Vaši
žádost, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/2009 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
jejímž předmětem je poskytnutí kopie rozsudku 34 T 16/2016 byť i
v anonymizované podobě.

K Vaší žádosti Vám tímto sděluji, že Vámi požadovaná informace je tímto
poskytnuta zasláním kopií rozsudku Krajského soudu v Plzni,
č. j. 34 T 16/2016-793, ze dne 24. 2. 2017 a rozsudku Vrchního soudu
v Praze, sp. zn. 10 To 38/2017, ze dne 9. 5. 2017, kterým se citovaný
rozsudek Krajského soudu v Plzni částečně zrušuje, v anonymizované podobě
v příloze.

   

 

Mgr. Anita Svobodová, v. r.
  pověřená vyřízením žádosti o informace
   

Za správnost:

Bc. Pavla Tremlová

 

 

Přílohy: dle textu

 

References

Visible links
2. mailto:Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]